sample cross-sections Pobierz przekroje okien i drzwi

Okna IV 68

Nr Rys. Nazwa przekroju PDF
O_IV68_1 okno dół Pobierz
O_IV68_2 okno dół drewniana osłonka na okapnik Pobierz
O_IV68_3 okno góra i boki Pobierz
O_IV68_4 drzwi balkonowe niski próg dół wersja 1 Pobierz
O_IV68_5 drzwi balkonowe niski próg dół wersja 2 Pobierz
O_IV68_6 okno stałe szklenie w ramie dół Pobierz
O_IV68_7 okno stałe szklenie w ramie dół z odwodnieniem Pobierz
O_IV68_8 okno stałe szklenie w ramie góra i boki Pobierz
O_IV68_9 słupek ruchomy Pobierz
O_IV68_10 słupek stały Pobierz
O_IV68_11 szpros konstrukcyjny Pobierz
O_IV68_12 okno stałe z poszerzeniem góra Pobierz
O_IV68_13 okno stałe z poszerzeniem dół Pobierz
O_IV68_14 okno otwierane z czꜶcią stałą Pobierz
O_IV68_15 okno dół otwierany góra stała boki Pobierz
O_IV68_16 okno dół otwierany góra stała przekrój przez śœlemię Pobierz
O_IV68_17 okno dół stały góra otwierana przekrój przez œślemię Pobierz
O_IV68_18 okno dół otwierany góra otwierana przekrój przez œślemię Pobierz
O_IV68_19 okno dół otwierany góra otwierana przekrój przez œślemię drewniana osłonka na okapnik Pobierz
O_IV68_20 okno dół otwierany góra otwierana przekrój przez œślemię drewniany okapnik Pobierz
O_IV68_21 drzwi balkonowe wysoki próg dół Pobierz
O_IV68_22 drzwi balkonowe wysoki próg drewniana osłonka na okapnik dół Pobierz
O_IV68_23 okno drewniany okapnik dół Pobierz
O_IV68_24 drzwi balkonowe wysoki próg drewniany okapnik dół Pobierz
O_IV68_25 okno drewniany okapnik dół zawężona rama skrzydła 69 Pobierz
O_IV68_26 okno góra i boki zawężona rama skrzydła 69 Pobierz
O_IV68_27 okno drewniany okapnik zawężona rama skrzydła 69 przekrój przez œślemię Pobierz
O_IV68_28 słupek ruchomy zawężona rama skrzydła 69 Pobierz
O_IV68_29 słupek stały zawężona rama skrzydła 69 Pobierz
O_IV68_30 okno dół otwierany góra stała zawężona rama skrzydła 69 przekrój przez œślemię Pobierz
O_IV68_31 okno obrotowe Pobierz

Okna IV 78

Nr Rys. Nazwa przekroju PDF
O_IV78_101 okno dół Pobierz
O_IV78_102 okno góra i boki Pobierz
O_IV78_103 okno stałe w ramie dół Pobierz
O_IV78_104 okno stałe w ramie góra i boki Pobierz
O_IV78_105 słupek ruchomy Pobierz
O_IV78_106 słupek stały Pobierz
O_IV78_107 szpros konstrukcyjny Pobierz

Okna IV 88

Nr Rys. Nazwa przekroju PDF
O_IV88_201 drzwi balkonowe na niskim progu wersja 1 Pobierz
O_IV88_202 drzwi balkonowe na niskim progu wersja 2 Pobierz
O_IV88_203 okno dół Pobierz
O_IV88_204 okno dół drewniana osłonka na okapnik Pobierz
O_IV88_205 okno góra i boki Pobierz
O_IV88_206 okno stałe w ramie dół Pobierz
O_IV88_207 okno stałe góra i boki Pobierz
O_IV88_208 słupek ruchomy Pobierz
O_IV88_209 słupek stały Pobierz
O_IV88_210 szpros konstrukcyjny Pobierz
O_IV88_211 szpros naklejany Pobierz
O_IV88_212 okno stałe z poszerzeniem góra Pobierz
O_IV88_213 okno stałe z poszerzeniem dół Pobierz
O_IV88_214 okno skrzydło otwierane z czꜶcią stałą Pobierz
O_IV88_215 okno dół otwierany góra stała Pobierz
O_IV88_216 okno dół otwierany góra stała przekrój przez œślemię Pobierz
O_IV88_217 okno dół otwierany góra otwierana przekrój przez śœlemię Pobierz
O_IV88_218 drzwi balkonowe dół wysoki próg Pobierz

HS 68

Nr Rys. Nazwa przekroju PDF
hs_68_1 schemat A z poszerzeniem ramy przekrój poziomy Pobierz
hs_68_2 schemat A śœrodek 110 przekrój poziomy Pobierz
hs_68_3 schemat A ze skrzynką roletową Pobierz
hs_68_4 schemat A przekrój poziomy Pobierz
hs_68_5 schemat A dół z podbudową próg Siegenia Pobierz
hs_68_6 schemat A góra z poszerzeniem Pobierz
hs_68_7 schemat C przekrój poziomy Pobierz
hs_68_8 schemat C przekrój pionowy dół próg GU Pobierz
hs_68_9 schemat C przekrój pionowy dół próg Siegenia Pobierz
hs_68_10 schemat C przekrój pionowy góra Pobierz
hs_68_11 schemat D przekrój poziomy Pobierz
hs_68_12 schemat E przekrój poziomy Pobierz
hs_68_13 schemat G2 przekrój poziomy Pobierz
hs_68_14 schemat L przekrój poziomy Pobierz
hs_68_15 schemat E z naœświetlem i poszerzeniami próg GU Pobierz
hs_68_16 schemat A z naœświetlem próg GU Pobierz
hs_68_17 schemat A z drewnianą prowadnicą roletową próg GU Pobierz

HS 78

Nr Rys. Nazwa przekroju PDF
hs_78_101 schemat E z naœświetlem i poszerzeniem boki i góra próg GU Pobierz
hs_78_102 schemat A próg GU przekrój poziomy Pobierz

 

HS 88

Nr Rys. Nazwa przekroju PDF
hs_88_201 schemat A słupek 110 przekrój poziomy Pobierz
hs_88_202 schemat A przekrój poziomy Pobierz
hs_88_203 schemat L Pobierz
hs_88_204 schemat C próg GU góra przekrój pionowy Pobierz
hs_88_205 schemat C próg GU dół przekrój pionowy Pobierz

Drzwi zewnętrzne

Nr Rys. Nazwa przekroju PDF
dz_68_1 profil 68 dół Pobierz
dz_78_2 profil 78 dół Pobierz
dz_88_3 profil 88 dół Pobierz
dz_68_4 profil 68 przekrój przez przymyk Pobierz
dz_78_5 profil 78 przekrój przez przymyk Pobierz
dz_88_6 profil 88 przekrój przez przymyk Pobierz
dz_68_7 profil 68 góra Pobierz
dz_78_8 profil 78 góra Pobierz
dz_88_9 profil 88 góra Pobierz
dz_68_10 profil 68 przekrój przez ślemię Pobierz
dz_68_11 profil 68 foolblat przekrój pionowy Pobierz
dz_68_12 profil 68 przekrój pionowy Pobierz
dz_68_13 profil 68 przekrój poziomy i pionowy z opaskami Pobierz
dz_88_14 profil 88 foolblat przekrój poziomy i pionowy Pobierz
dz_68_15 profil 68 frez okienny góra i boki Pobierz
dz_68_16 profil 68 skrzydło do elementu stałego przekrój poziomy Pobierz